WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Kâğıttan Hayatlar: Modern Melodram

Film söylemini annesizlik üzerine kuruyor, ana çatışmasını bu duygusal açlığa bina ediyor. Elbette aynı zamanda spekülatif bir nitelik de taşıyan, tüm kağıt toplayıcılara mal edilemeyecek türden bir duygusal açlığın öne çıkarılması bu insanların karşılaştıkları zorluklara etraflıca yaklaşma imkânını kısıtlıyor. Birkaç basit sahneyi hariç tutarsak kâğıt toplayıcıların toplum gözünde hiçleştirilmeleri, yok sayılmaları işlenmemiş, başka bir deyişle zülfü yare dokunulmamış.

Onur Ünlü’yü bir ay ücretsiz deneyin! *

Onur Ünlü’nün çıkıntılığına “çiğlik” diyemiyoruz, “delilik” diyemiyoruz. Eh, ne diyelim? En azından geride bıraktığımız çağ bir çeşit “sanatta şakalar çağı”na dönüştü. İşin garibi şakanın saçmanın bünyesinde erimesi, ona karışıp renk katması beklenirken tam tersi oldu ve saçma ağırlığını büsbütün yitirerek böylesi sulu şakalara alet edildi.