WordPress.com ile böyle bir site tasarlayın
Başlayın

Yıldıztepe: Toplumsal ve Ruhsal Alacakaranlıkta Bir Gerilim

Kılıçoğlu Ailesi, bir zamanların şen varsılları geride bırakmış tüm dünya nimetlerini, İstanbul’u terk edip ıssız bir kasabaya daha doğrusu kasabanın da kırsalına göçmüşler. Bir tersine göç bu… Tersine ve amansız… Taşı toprağı altın İstanbul’dan taş topraktan ibaret Anadolu’ya bir göç…

Ahtapottan Öğrendiklerim: Bunu izleyen Bir Daha Ahtapot Yiyemeyecek!

Belgeselde insanın ezelden beri en temel duyularından olan dokunma duyusu bir kez daha yönlendirici bir vasfa bürünüyor ve ahtapotun kollarıyla Foster’ın elini sarması aralarındaki iletişimi seyirciye geçiriyor. Bu sahneden itibaren o temasla özdeşleşiyor ve Foster’ın yalnız duygularına değil bir anlamda hareketlerine de ortak oluyoruz.